TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 25  Alan: İktisat

Derya KULOĞLU
AREKA CEVİZİ: ÇEVRE SORUNLARI, MADDE BAĞIMLILIĞI VE KANSER
 
Areka cevizi, Güney Tayvan’da tropikal palmiye türü ağaçların taçyaprakları arasında üzüm salkımı formunda yetişir. Tayvan’da areka cevizi plantasyonları 1990’lı yıllarda sağladığı yüksek kâr ve talep nedeniyle beş kat artmıştır.Ancak 1990’ların sonlarından itibaren Tayvan hükümeti, insan sağlığı ve çevreye verdiği zarar nedeniyle bu meyvenin üretimine ve tüketimine savaş açmıştır. Bu nedenle günümüzde areka cevizi ismi çevre, bağımlılık ve kanser ile özdeşleşmiştir.Areka cevizi Güneydoğu Asya ülkelerinde ve özellikle Tayvan’ın güney kesiminde yaygın şekilde yetiştirilmektedir. Yapılan araştırmalar areka cevizi tüketiminin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu ortaya koymuştur. Çevre üzerindeki etkileri toprak erozyonu ve toprağın aşırı yıkanması sonucu asitlenmesi şeklinde görülür.Diğer yandan insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ise madde bağımlılığı ile ağız ve gırtlak kanseri olarak görülmektedir.Bilindiği üzere areka cevizi, Tayvan’da tarımsal üretimde pirinçten sonra ikinci önemli ürün olup, çok sayıda kişi tarafından sakız gibi çiğnenerek tüketilmektedir. Bu çalışmanın amacı, areka cevizinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekmek ve sonuç olarak, Tayvan hükümetinin areka cevizi üretim ve tüketimine karşı uyguladığı politikalar ile ilgili genel bir değerlendirme yapmaktır.Çalışma literatür taraması şeklinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tayvan, Çevre Sorunları, Kanser, Madde Bağımlılığı, Areka Cevizi


BETELNUT ( Ping Lung ): ENVIRONMENTAL PROBLEMS, SUBSTANCE ADDICTION AND CANCER
 
The betelnut are grow in the form of grape among the crown of tall trees, tropical palm type in the south of Taiwan. Betelnut plantations have increased in Taiwan more than five times from the end of 1990s because of huge profits and demand. Since the late 1990s, the government has declared war on production and consumption of betelnut, because of demages on the people health and environment. For this reason, today the betelnut name is identified with environment, addiction and cancer. The betelnut are grow in Southeast Asia and especially in southern part of Taiwan. Research has shown that the consumption of betelnut has negative effects on environment and human health. Its effects on the environment are seen as soil erosion and acidification by excessive washing of the soil. On the other hand, its negative effects on human health are seen as substance addiction, mouth and laryngeal cancer. As known the betelnut the second most important product in agricultural production after rice in Taiwan and used by many consumers as chewing gum. The aim of this study is to draw attention to the destructive effects of the betelnut on the environment and human body and finally to make a general assessment of the policies of the Taiwan government against the production and consumption of betel nuts. The study was prepared as a literatüre review.

Keywords: Taiwan, Environmental Problems, Cancer, Substance Addiction, Betelnut,Ping Lang


Detay

İÇERİK