TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 24  Alan: Müzik

Ahmet Tunç BUYRUKLAR
KLASİK KEMENÇE YAPIMINDA ANTROPOMETRİK YAKLAŞIMLAR
 
Türk Müziği çalgılarından klasik kemençe hakkında yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde, çalgının organolojik özellikleri, icrasının eğitimi ve icracıları gibi konular işlenmiş fakat yapımı ile ilgili çalışmalara çok az yer verilmiştir. Sınırlı sayıdaki bu çalışmalarda da geleneksel boyutları ve yapım teknikleri yüzeysel olarak anlatılmış olup, erken müzik eğitiminde kullanılmak üzere boyutlandırılmış herhangi bir çalgıya yer verilmemiştir. Avrupa müziğinde kullanılan keman ailesi ve gitar gibi çalgıların, çocuk icracıların eğitimi için imal edilmiş küçük boyutlu olanları mevcuttur. Türk müziği eğitiminin başarılı şekilde sürdürülebilmesi için, çalgı eğitimine erken yaşlarda başlanması gerekmektedir. Bu çalışmada antropometrik olarak klasik kemençe, 3/4 ve 1/2 boyutlarda ölçülendirilmiş, icra eğitimine erken yaşta başlanabilmesi için gerekli çalgıların imalat sürecinin ilk adımı olan projelendirme gerçekleştirilmiştir. Klasik kemençeler için oluşturulan ölçüler, tablo halinde verilmiştir. Ayrıca çalgının üretim aşamaları anlatılmış, aşamalar iş sırası şeklinde düzenlenmiştir. Çalgının yapımında kullanılan ana malzeme olan ağaçlar incelenmiş ve kullanılacak aletlere detaylı olarak yer verilmiştir. Sonuç olarak, halen boyutları sebebiyle erken müzik eğitiminde kullanılamayan klasik kemençenin, yapılan bu çalışmayla, Türk Müziğinde klasik kemençe eğitimine, 1/2 kemençe ile 6-9 yaşında, 3/4 kemençe ile 10-14 yaşında başlanabilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Klasik Kemençe, Çocuk Çalgıları, Müzik Eğitimi, Antropometri, Ağaç Teknolojisi.


ANTHROPOMETRIC APPROACHES IN CLASSICAL KEMENCE
 
For the most part of the studies on classical kemençe in Turkish music instruments, subjects such as organological characteristics, training and performers of the instrument were handled and studies on the construction were performed. Although the traditional dimensions and construction techniques are described superficially with limited number of studies, there is no research about instruments sized for using in early music education. The instruments used in European music, such as the violin family and guitar, are small-sized instruments made for the training of children performers. In order to continue the Turkish music education successfully, instrument education must be started at an early age. In this way, the duration of training will be significantly extended. In this study, classical kemençe, 3/4 and 1/2 dimensions, dere designed,and the first step in the manufacturing process of the instruments required to be started at an early age were realized. Measurements for classical kemençe were provided as a table. In addition, the production stages of the instrument were explained and the stages were arranged as work order. Trees, which are the main material used in the construction of the instrument, were examined and the tools to be used were given in detail. As a result, with this study the classical kemence, which cannot be used in early music education because of its size, will make classical kemençe education possible in Turkish Music for 7-10 years with 1/2 kemençe and 10-14 age with 3/4 kemençe.

Keywords: Classical Kemence, Musical Instruments for Kids, Anthropometry, Wood Technologies.


Detay

İÇERİK