TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 24  Alan: Tarih

Kemal ÖZCAN, Hande GÜNDÜZ
KIRIM TÜRKLERİNİN MİLLÎ HAREKETİNDE YER ALAN BAZI KADINLARIN ÖZBEKİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
 
18 Mayıs 1944 gecesi ihanet suçlaması ile vatanlarından sürgün edilen Kırım Türkleri bir süre sonra Kırım’a dönmek için Sovyet yönetimine karşı kararlı bir Millî Hareket oluşturmuşlardı. Hareketin lideri olarak bilinen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile başlatılan vatana dönüş mücadelesinde birçok kadın da faaliyette bulunmuştu. Zore Beşevli, Sıdıka Cemileva, Ediye Muradosilova, Ayşe Seyitmuratova, Vasfiye Cemileva, Fatma Yazıcıyeva, Şefika Konsul gibi birçok kadın Özbekistan’da ilk olarak ev toplantıları yapmışlardı. Ardından Millî Hareket kadınları bulundukları yerlerde gruplar kurarak teşkilatlanmaya başlamışlardı. Bu süre zarfında her bir kadına ayrı görevler verilerek koordinasyon sağlanmaya çalışılmıştı. Böylece kadınlar birçok mektup ve dilekçe yazarak, halk vekili olarak Moskova’ya giderek Millî Hareketteki çalışmalara katkı sağlamışlardı.

Anahtar Kelimeler: Kırım, Özbekistan, Millî Hareket, Kadın


The activities of some women in the national movement of the Crimean Turks in Uzbekistan
 
The Crimean Turks who were exiled from their homeland on the night of May 18, 1944, were accused of treason, and after a while they formed a decisive national movement against the Soviet rulet o return to Crimea. Many women were also active in the struggle to return to the homeland, which was initiated by Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, known as the leader of the movement. Many women, such as Zore Beşevli, Sıdıka Cemileva, Ediye Muradosilova, Ayşe Seyitmuratova, Vasfiye Cemileva, Fatma Yazıcıyeva, Şefika Konsul made home meetings in Uzbekistan first. Then the women of the national movement began to establish groups where they were. During this time, each woman was tried to provide coordination with separate tasks. Thus, the women, by writing many letters and petitions, went to Moscow as a deputy of the people and contributed to the studies in the national movement.

Keywords: Crimean, Uzbekistan, National Movement, Woman


Detay

İÇERİK