TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 23  Alan: Müzik

Özgür ELGÜN
KUŞADASI BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI
 
Bu çalışmanın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Aydın ilinin Kuşadası ilçesine taşınması sonrası, Kuşadası Belediyesi tarafından kurulmasına karar verilen oda orkestrasının tarihsel gelişimini, orkestranın kurulmasından bu yana üç yıllık konser sezonu ile ilgili program ve solist bilgilerini kronolojik olarak belgelemektir. Bununla birlikte orkestranın kuruluş amaçları açısından benzerlik gösterdiği, İzmir Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) tarafından gerçekleştirmiş olan konserlerin program içerikleri ve sayılarını kıyaslamaktır. Bu çalışmanın diğer ilçelerde kurulması planlanan orkestra oluşumlarına fikir vermesi umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaylı Çalgılar, Oda Orkestrası, Kuşadası Belediyesi, Klasik Müzik, Konser


THE KUSADASI MUNICIPAL CHAMBER ORCHESTRA
 
The aim of this study is to document the historical development of the Kusadasi Chamber Orchestra. The establishment of this chamber orchestra was only possible after the transfer of Aydın Adnan Menderes University State Conservatory from Aydın province to Kuşadası district and chronically document its historical development, the program and soloist information related to the three-year concert season since the establishment of the orchestra. Additionally, this study acts as a two orchestra comprehensive comparison between the Kuşadası Chamber Orchestra, and İzmir Karşıyaka Municipality Chamber Orchestra (KODA) and which were founded upon similar goals. The end result of this study, including aims, number of concerts, and contents, is to provide information for like minded municipalities and visionaries that will facilitate establishing orchestral organizations in other districts.

Keywords: Music: String Instruments, Chamber Orchestra, The Kusadası Municipal, Classial Music, Concert


Detay

İÇERİK