TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: İletişim

A. Bahadır DARI
İnternetin Karanlık Sokağı; “Deep Web”
 
İnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler interneti hayatımızın merkezi haline getirmiştir. Öyle ki dünya üzerinde ulaştığı milyarlarca kullanıcı sayısı ile en etkili iletişim araçlarından biri konumunda olan internet her geçen gün artan kullanıcı sayısı ve kullanım alanı ile bizleri daha fazla kendisine bağımlı hale getirmektedir. Öyle ki internet artık en yakın arkadaşımız, en büyük sırdaşımız ve her konuda en sık başvurduğumuz başucu rehberimiz konumuna gelmiştir. Bu açıdan çalışmamızda bu kadar yoğun kullanılan böylesine önemli bir aracın bizlere sunduğu kolaylıklar kadar beraberinde getirdiği tehlikeleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu noktada çalışmamızda internetin gelişim süreçleri inceledikten sonra günümüz internet teknolojileri ile birlikte ortaya çıkmış olan internetin karanlık dünyası “Derin İnternet” ağı ele alınacaktır. Bu bağlamda bu yapının ortaya çıkışı, nelerden oluştuğu, karşılaşılabilecek risk ve tehlikeler ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Derin İnternet, İnternet Teknolojileri, İletişim Teknolojileri


The Dark Street of the Internet; ”Deep Web“
 
The rapid developments in internet technologies put the internet in the center of our lives. Such that, internet, being one of the most effective means of communication with billions of users, is addicting us to itself more every day through the increasing number of users and fields of use. In fact, internet has stepped up to state of being our best friend, confidant and our often used reference book. In this manner, the purpose of the study is to bring out the dangers of such a common used tool as well as the conveniences. Herein, after reviewing the historical development process of internet, the dark side of the internet technologies, often referred to as “Deep Web” will be discussed. In this regard, the development, content, possible risks and dangers to be faced will be brought to surface.

Keywords: Deep Web, Internet Technologies, Communication Technologies


Detay

İÇERİK