TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 21  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

AYBİKE CAN
YUNANİSTAN’DA YÖNETİM VE REFORM
 
Yunanistan’daki yönetim sistemini ve bu alanda yapılan reformları incelemeyi amaçlayan bu makalede, ülkenin yönetimsel yapısını oluşturan Anayasal kurumlar olarak Parlamento, Hükümet, Cumhurbaşkanı, Yargı kurumları ve son olarak da Kamu Yönetiminin örgütlenişi incelenmiştir. Yunanistan’da 2011 yılında uygulanmaya başlanan reform paketi olan Kallikratis Planı, ülkedeki kamu yönetimini radikal olarak dönüştürmüş ve yönetimin incelenmesini Plan’ın incelenmesine bağımlı hale getirmiştir. Bu sebeple, çalışmada, Yunanistan Kamu Yönetimi’nin incelenişi, reform kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, yönetim sistemi, reform, Kallikratis Planı


MANAGEMENT AND REFORM IN GREECE
 
In this article, which aims to examine the administrative system in Greece and the reforms made in this area, the constitutional institutions which constitute the administrative structure of the country are examined as Parliamentary, Government, President, Judicial Institutions and finally the organization of Public Administration. The Kallikratis Plan, a reform package introduced in Greece in 2011, radically transformed public administration in the country and made the analysis of the administration dependent on the study of the Plan. For this reason, the study of the Greek Public Administration was carried out within the scope of the reform.

Keywords: Greece, management system, reform, Kallikratis Plan


Detay

İÇERİK