TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 21  Alan: Hukuk

Ferhat ERÇİN, Ömer ÖZKAN
DÜNYADA RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN EMPERYALİZM KÖKENLİ NEDENLERİ
 
Bu çalışmamızda, günümüzde emperyalizmin dünya çapında doğurduğu ve körüklediği, rüşvet ve yolsuzluğun sebepleri; bunlara getirilmesi gereken çözüm önerileri üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Rüşvet, Yolsuzluk


IMPERIALISM-ROOTED CAUSES OF BRIBERY AND CORRUPTION IN THE WORLD
 
In this work, we will focus on the causes of bribery and corruption as a modern phenomenon generated and instigated by imperialism and suggest solutions to be implemented for fixing this problems.

Keywords: Imperialism, Bribery, Corruption


Detay

İÇERİK