TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Zeliha Hale Tokay, Hayriye İsmailoğlu
İstanbul- Atatürk Bulvarı Örneğinde Tarihsel Katmanlaşma ve Kaybolan Osmanlı Eserleri
 
İstanbul’un bilinen ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Tarihi Yarımada, tarih boyunca birçok uygarlığın yaşamını sürdüğü bir kent merkezi olmuş ve bu uygarlıklar tarafından imar-iskân edilen bölgenin geçirdiği değişimler, onun günümüzdeki çok katmanlı dokusunu meydana getirmiştir. Cumhuriyet Dönemi imar çalışmalarının sonucunda açılan yol akslarından birisi olan Atatürk Bulvarı’nda tarihi katmanlaşmanın görünür ve görünmez izleri, bulvar ve çevresindeki üst üste çakışma sonucu oluşan kent dokusu, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet olmak üzere üç dönemde incelenebilmektedir. Atatürk Bulvarı ve çevresindeki tarihsel katmanlaşma, geçmiş dönemler ile mevcut durumun birbiri içine geçmiş dokusu ve bu süreçte tahrip veya yok olan katmanlar ağırlıklı olarak Osmanlı Dönemi özelinde incelenmiş, bu dönemden günümüze miras kalan ve Cumhuriyet Dönemi’nde bunlara eklenen 20. Yüzyıl mirası olabilecek yapıların korunması ve kültürel önemi olan bu bölgenin geleceğinin tasarlanması için çok katmanlılık referansında bütüncül bir yaklaşımla korunması gerekliliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent arkeolojisi, Tarihsel katmanlaşma, İmar hareketleri, Atatürk Bulvarı, Çok katmanlılık, Osmanlı Dönemi.


The Historical Stratification and Destroyed Monuments Dated To the Ottoman Period in the Context of the İstanbul - Atatürk Boulevard
 
The Historical Peninsula is one of the best known conservation areas in the historical context of İstanbul. This area is settled continually by many and different civilizations from past to present. As a result of this continuous settlement, the historical peninsula had a multi - layered texture. The traces of multi-layered texture can easily be examined in the Atatürk Boulevard in the context of 3 different historical periods named as Byzantine, Ottoman and Republic. This multi-layered character of The Atatürk Boulevard is examined especially in the context of the ottoman and the republic period. The historical buildings located in this area dated to ottoman and republic period are determined, and essential principles of a integrative conservation approach determined in the context of the historical - multi-layered character of this area.

Keywords: Urban archeology, Historical stratification, Wide construction movements, Atatürk Boulevard, Multilayered, Ottoman period


Detay

İÇERİK