TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: Eğitim

Gamze SART , Levent DALYANCI
OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN ORANLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
 
Çalışmada 2015 yılı için OECD ülkelerinde eğitim düzeyine göre öğrenci-öğretmen oranlarının ortalamada farklı olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Kruskal Wallis Test sonuçlarına göre, 2015 yılı için OECD ülkelerinde eğitim düzeyine göre öğrenci-öğretmen oranları istatistiksel olarak aynı düzeydedir. Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için, eğitim düzeyine göre öğrenci-öğretmen oranlarının optimal seviyeye çekilmesi son derece büyük önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci-öğretmen oranları, OECD ülkeleri, Kruskal Wallis testi


A STATISTICAL L ANALYSIS OF PUPIL-TEACHER RATIO BY EDUCATION LEVEL IN OECD COUNTRIES
 
The study analyzed statistically whether the pupil-teacher ratio in the OECD countries for the year 2015 were different from each other by the level of education. According to Kruskal Wallis test results, the pupil-teacher ratio are statistically the same by the education level in OECD countries for 2015 year. In order to improve the quality of education, it is of utmost importance that the pupil-teacher ratio is set at an optimal level by the level of education.

Keywords: Teacher-Student Ratios, OECD countries, Kruskal Wallis test


Detay

İÇERİK