TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: Eğitim

Gamze SART , Yavuz TURGUTER
OECD ÜLKELERİNDE KAMU KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN KAZANÇLARININ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZİ
 
Bu çalışmanın temel amacı, OECD ülkelerinde kamu kurumlarındaki öğretmenlerin kazançlarının okul düzeyine göre ortalamada farklı olup olmadığını istatistiksel olarak analiz etmektir. Çalışmada, OECD ülkelerinde kamu kurumlarındaki öğretmenlerin yıllık kazançlarının okul düzeyine göre farklı olup olmadığını incelemek için ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA test sonuçlarına göre, OECD ülkelerinde kamu kurumlarında çalışan öğretmenlerin kazançları, okul düzeyine göre ortalamada anlamlı bir farka sahip değildir sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen kazançları, OECD ülkeleri, ANOVA testi


A STATISTICAL ANALYSIS OF TEACHERS’ EARNINGS IN PUBLIC INSTITUTIONS IN OECD COUNTRIES
 
The main purpose of this study is to statistically analyze whether the earnings of teachers in public institutions in the OECD countries differ from the school level by averages. In the study, an ANOVA test was conducted to examine whether the annual earnings of teachers in public institutions in OECD countries differ from school level. According to ANOVA test results, the profits of teachers working in public institutions in OECD countries have not reached a meaningful difference compared to the school level.

Keywords: Teachers’ Earning, OECD countries, ANOVA test


Detay

İÇERİK