TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 19  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Pelin Dimdik Emeksiz
AYŞE NİL TAHRALI’NIN “KAÇIKLIK DİPLOMASI VE UZMANLIK” ADLI ESERİNDEKİ ANILARINDAN HAREKETLE “BİPOLAR BOZUKLUĞA” YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME
 
“Kaçıklık Diploması” adlı eser, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Ayşe Nil Tahralı tarafından kaleme alınmıştır. Yazar, bu kitabında kendi hastalık öyküsüne yer vermiştir. Kitap otobiyografik bir nitelik taşımaktadır. Hayatından kesitler anlattığımız Ayşe Nil, 1983 yılının temmuz ayında hastalanmıştır. Doktorları, ona bipolar bozukluk tanısı koymuştur. Yazar, eserinde hastalığı ve onu hastalanmaya kadar götüren sebepler üzerinde durmaktadır. Ayşe Nil kendini, tamamen zihninde yarattığı “En Gerçek Atatürkçü” isimli örgütün bir üyesi sanmaktadır. Bu örgütün gazete, radyo ve televizyon vasıtasıyla kendisiyle haberleştiğini düşünür. “En Gerçek Atatürkçü”lerin karşısında devletin üst kademeleri dâhil her yere sızmış olan Atatürk düşmanı başka örgütler de vardır. Atatürkçüler ile karşıtları arasında korkunç bir savaş söz konusudur. Bipolar bozukluk, sosyal ve mesleki hayatta sorunlara yol açabilen ciddi bir beyin hastalığıdır. Yazarın hastalığı, makalede belirtileri ve nedenleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir. Bu makalede hastalığı bir edebiyat metni üzerinden takip etmek ve anlamak isteyen okur ve araştırmacılar için faydalı bilgiler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ayşe Nil Tahralı, Kaçıklık Diploması ve Uzmanlık, Bipolar Bozukluk, Mani, Depresyon, Sanrı


AN ANALYSIS ON "BIPOLAR DISORDER" ACCORDING TO AYŞE NİL TAHRALI'S MEMORIES IN HER BOOK "KAÇIKLIK DİPLOMASI VE UZMANLIK"
 
The book named "Kaçıklık Diploması" has been written by Ayşe Nil Tahralı who graduated from the Faculty of Political Sciences of Ankara University. The author has included in his book the story of his illness. The book is autobiographical. Ayşe Nil, which we talked about in her life, got sick in July of 1983. The doctors gave her a diagnosis of bipolar disorder. The author focuses on the illness in her work and causes leading her to illness. Ayşe Nil thinks she is a member of the an organization named "En Gerçek Atatürkçü" she created completely in her mind. She thinks that it communicated herself through newspapers, radio and television. Against the "En Gerçek Atatürkçü", there are other organizations that are enemies of Atatürk who have infiltrated everywhere, including the upper echelons of the state. There is a terrible war between the Atatürkist and their opponents. It is examined the author's disease, its description and reasons in detail. Bipolar diorder is a serious brain disease that can cause problems in social and professional life. This article provides useful information for readers and researchers who want to follow the disease through a literary text.

Keywords: Ayşe Nil Tahralı, Kaçıklık Diploması ve Uzmanlık, Bipolar Disorder, Mania, Depression, Delusion


Detay

İÇERİK