TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 19  Alan: İktisat

Hakan ÇETİNOĞLU
DÜNYA EKONOMİSİNDE BÖLGELERE GÖRE ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNE VERGİLERİN BİR ANALİZİ
 
Çalışmanın temel amacı, dünya ekonomisinde bölgelere göre uluslararası ticaret üzerindeki vergi farklılıklarının anlamlı olup olmadığını araştırmaktır. Kruskal-Wallis Test sonuçlarına göre, bölgeler arasında uluslararası ticaret üzerindeki vergiler için anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, Amerika, Asya ve Okyanusya bölgeleri arasında, uluslararası ticaret üzerine konulan vergileri için 0,05 anlam düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, Afrika ve Amerika, Asya ve Avrupa bölgeleri arasında uluslararası ticaret vergileri için 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit etmiştir. Sonuç olarak, ülkelerin ve bölgelerin uluslararası rekabet gücü göz önünde bulundurularak, uluslararası ticaret üzerindeki vergilerin düşürülmesi, uluslararası ticaret hacminin ve küresel toplum refahının artmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Vergiler, Bölgeler


AN ANALYSIS OF TAXES ON THE INTERNATIONAL TRADE BY THE REGIONS IN THE WORLD ECONOMY
 
The main aim of the study is to investigate whether the difference of taxes on international trade by the regions in the world economy is significant or not. According to the Kruskal-Wallis Test results, it is found that there is a significant difference among the regions for taxes on international trade. According to the Mann-Whitney U Test results for the regions, it is concluded that there is no significant difference among America, Asia and Oceania regions for the taxes on international trade at the significance level of 0.05. On the other hand, there is a significant difference between Africa and America, Asia and Europe regions for the taxes on international trade at the significance level of 0.05. As a result, decreasing taxes on international trade by considering the international competitiveness of the countries and regions supports to increase international trade volume and welfare of the global society.

Keywords: International trade, Taxes, Regions


Detay

İÇERİK