TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 19  Alan: Din

Serpil BAŞAR
KUR’AN’DA AİLENİN MANEVİ DEĞERİNİ YENİDEN SORMAK
 
Toplumsal yapının merkezi bir unsuru olarak aile günümüzde, dağılma gibi çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Bu risklere karşı aile ile ilgili Kur’an ayetleri ve hadisler, manevi değer ilkeleri sunarak bu yapıyı ayakta tutmanın yolunu göstermektedir. Aile, hem birey hem de toplum için çok yönlü bir işleve sahiptir. Bu yönüyle, insanlık tarihinden günümüze kadar bütün toplumlarda önemli bir kurum olma özelliğini korumuştur. Ailenin kuruluş aşamalarından itibaren, bu kurumda dinin manevi değerlerine göre birliği ve devamlılığı sağlamak esastır. Bu amaçla bireysel olarak kadın ve erkeğe düşen sorumluluklar olduğu gibi, topluma da düşen sorumluluklar vardır. Günümüzde ise, bu manevi değerlerden yoksunluk veya bu değerlerle modernitenin girdiği çatışma, aile sorunlarının temelini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Aile, Değer, Soru, Varlık


ASKING AGAIN TO THE MORAL VALUE OF THE FAMILY IN QUR’AN
 
Today social structure of the family as a central element has faced with various risks such as dissolution. These verses of the Qur'an and the hadith related to family against risks shows the way to keep the structure standing policy of providing moral values. Families have a versatile functions either individual or society. In this respect, the history of mankind until today it has protected their status as an important institution in all societies. To protect is essential for the unity and continuity in these institutions according to religious moral values since the family's foundation stage. For this purpose, as there are responsibility of the individual men and women, society has the responsibility too. Today, deprivation of these moral values or conflict of modernity with these values is the basis of family problems.

Keywords: Society, Family, Value, Ask, Existence


Detay

İÇERİK