TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 18  Alan: Tarih

Besire Azizali
Cibran Halil Cibran’ın “Deli” ve “Gezgin” Kitaplarında Toplanmış Eserlerde Kadın Konusu
 
Arap Mehcer Edebiyatının önde gelen yazarlarından olan, edebî kişiliği ile beraber filizof ve ressam olarak da ün yapan Cibran Halil Cibran’ın yaratıcılığı kendine özgünlüğü ile seçilmektedir. Hem Doğu, hem de Batı kültürü içerisinde yetişen Cibran’ın yaratıcılığında her iki kültürün de karışımını görmek mümkündür. Cibran’nın yapıtlarının genelinde, özellikle de “Deli” (“The Madman”) ve “Gezgin” (“The Wanderer”) kitaplarında toplanmış mesellerde kadın konusuna daha geniş yer verilmektedir. Hikmet ve felsefî düşüncelerle zengin olan bu yapıtlarda kadın konusu geleneksel Arap yazarlardan farklı bir biçimde ele alınmaktadır. Yazara göre kadın sevgidir, aşktır, insan kalbinin asıl sahipidir: “Büyük beklenti” (Deli), “Münzevî ve hayvanlar” (Gezgin). Sevinç ve kederi, doğum ve ölümü, sevgi ve nefreti karşılaştıran Cibran, kadını hayatın biribirine zıt iki yüzü olarak sunmaktadır: “Mabedin basamaklarında” (“Deli”), ”Sevgi ve nefret” (Gezgin). Bazen de yazarın yapıtlarında kadın teması kuşakların çatışması olarak sunulmaktadır (“Uyurgezerler” “Deli”). Cibran’nın yapıtlarında kadın konusu daha çok Doğu ve Batı düşünceleri çerçevesinde ele alınmış, onun yaratıcılığının önemli bir parçasını oluşturan resm eserleri ve musikî sanatı konusundaki düşünceleri ile de aynı anlam taşıdığını gözlemlemek mümkündür. (“Lanet”, “Dün, bu gün, yarın”, “Sağır Kadın” (“Gezgin”).

Anahtar Kelimeler: Cibran, “Deli”, “Gezgin”, Doğu, kadın


THE SUBJECT OF WOMAN IN THE ESSAYS “THE MADMAN” AND “THE WANDERER” BY GIBRAN KAHLIL GIBRAN
 
The works by one of the prominent representatives of Arab Immigrant Literature emerging in the beginning of 20th century in the USA, a writer, philosopher, and artist Gibran Khalil Gibran have always stood out because of their originality. Gibran’s works contain the synthesis of both the Eastern and Western cultures in which he grew up. The subject of woman is explored in Gibran’s essays, especially in “The Madman” and “The Wanderer”. In these brief works, rich with wisdom and philosophical thoughts, the subject of woman is approached from a unique point of view. According to Gibran, woman is love, affection and a possessor of the heart. Gibran, who very often compares opposites such as joy and sorrow, birth and death, love and hate, sometimes presents woman as two opposite sides of the world. Sometimes the subject of woman in Gibran’s essays is related to the subject of old generations. In Gibran’s essays, the subject of woman is presented in the context of both the Eastern and Western thought traditions. In the essays, “On Giving and Taking,” “Ambition,” “The Other Language” included in “The Madman” and “The Love Song,” “At the Fair,” “The Two Princesses” included in “The Wanderer” and in the other essays we notice Gibran’s unique approach to the subject of woman. The article explores thesespects of Gibran’s works.

Keywords: Gibran, “The Madman”, “The Wanderer”, East, woman


Detay

İÇERİK