TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 17  Alan: Politika Bilimi

Gökmen KANTAR
1944 Türkçülük ve Turancılık Davasının, Siyasal Değerlendirilmesi
 
Yirminci Yüzyılda Dünya’da ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik olarak, zor günler geçirdiği bir dönemde, fikirler ve sistemler ateşli bir biçimde eleştirilmekteydi. II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu süreçte, Türk Milliyetçisi ve fikir adamı Nihal Atsız’ın, dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na yazmış olduğu açık mektuplar, kamuoyunda büyük bir karşılık bularak, heyecan uyandırdı. Bu gelişmeler, 1944 Türkçülük ve Turancılık Davası’na sebep teşkil etmiştir. Siyasi tartışmalar ışığında bu dava, Türk Milliyetçiliği fikrinin, dinamik bir şekilde yeniden güncellenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada siyasi tarihimize, 3 Mayıs 1944 Türkçülük ve Turancılık Davası olarak geçen ve sonrasında toplumsal bir harekete dönüşen, Türk Milliyetçiliği fikrinin arka planı ve gelişim sürecinin siyasal olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Türkçülük, Turancılık, 1944 Davası, Nihal Atsız.


The political evaluation of the Turkish and Turanism case in 1944
 
In the twentieth century, at a time when countries had political, social and economic difficulties in the world, ideas and systems were fiercely criticized. II. In this period of World War II, Turkish nationalist and intellectual man Nihal Atsiz wrote open letters to Şükrü Saraçoğlu, the Prime Minister of the period, which aroused excitement by finding a great response in the public opinion. These developments led to the 1944 Turkism and Turanism case. In light of the political debate, this case has led to a dynamic re-update of the idea of Turkish nationalism. In this study, it is aimed to evaluate the background of the idea of Turkish nationalism and the development process, which passed on to our political history as the case of Turkism and Turanism on May 3, 1944, and became a social movement afterwards.

Keywords: Nationalism, Turkism, Turanism, 1944 Case, Nihal Atsız.


Detay

İÇERİK