TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Hukuk

Ferhat ERÇİN
HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
 
Çalışmada, önce hukukun üstünlüğü, Anayasa, uluslararası insan hakları ve evrensel hukuk normları açısından vazgeçilmez olan hukuk güvenliği ilkesinin ne olduğu açıklanmıştır. Daha sonra hukuk güvenliği prensibinin ışığı altında, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun zaman bakımından uygulanmasının önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hukukun Üstünlüğü, Hukuk güvenliği ilkesi, Türk Medenî Kanununun zaman bakımından uygulanması, Yasaların geriye yürümezliği prensibi


Temporal Application of Turkish Civil Law No. 4721 in terms of the Legal Certainty Principle
 
In this article, we begin with an explanation of legal certainty principle as an indispensible element of rule of law, Constitution, human rights and general principles of law. Then, we emphasize the importance of temporal application of Turkish Civil Law No. 4721 in light of the legal certainty principle.

Keywords: Rule of Law, Legal Certainty, Temporal Application of Turkish Civil Law, Non-retroactivity of Laws Principle


Detay

İÇERİK