TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Bahar Özdemir
EMİNÖNÜ RÜSTEM PAŞA CAMİSİ ÇİNİLERİNİN ÜRETİM YERLERİNE DAİR BAZI GÖRÜŞLER
 
Mimar Sinan'ın inşa ettiği İstanbul'daki Eminönü Rüstem Paşa Camisi, sadece İznik çinilerinin kullanımı ile değil bu kullanımdaki zenginliği, motif ve kompozisyon bakımından çeşitliliği ile de gerek Türk sanatı içinde gerekse Mimar Sinan yapıları içerisinde ünik bir örnektir. İnşa edildiği dönemde İznik'teki fırınların bu cami için siparişlere yetişememesi dolayısıyla talebi karşılamak için Kütahya'da çini fırınları kurulduğu ve üretim yapıldığı yayınlarda yaygın olarak söylenmektedir. Ancak bu bilgi, kaynağı somut tarihi veriler veya arşiv belgeleri gibi referanslar üzerinden desteklenmemektedir. Bu makalede ile söz konusu durumun yarattığı karmaşalar üzerine değinilip, ileriki araştırmaların bu noktayı da göz önünde bulundurmaları için öncü olabilecek açıklama önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İznik, Çini, Rüstem Paşa, Mimar Sinan, Arşiv belgesi


SOME VIEWS ON THE PRODUCTION PLACES OF EMİNÖNÜ RÜSTEM PAŞA MOSQUE TILES
 
The Eminönü Rüstem Paşa Mosque, built by Sinan the Architect is a unique sample among both the Turkish art and buildings of Sinan the Architect not only because of this usage of the Iznik tiles, but also the vast use of them in the mosque, the various types of motifs and compositions. During its construction it is noted that the kilns at Iznik were not able to meet the demand for the tiles of this mosque, thus kilns were built in Kütahya just fot this purpose. However this claim have never been supported with neither historical data nor archival documents. This article will deal with the complications of this situation and will try to present primary explanatory proposals for the future researches to note this.

Keywords: Iznik, Tile, Rüstem Paşa, Sinan the Architect, Archival Documents


Detay

İÇERİK