TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 14  Alan: Coğrafya

Recep BOZYİĞİT, Baştürk KAYA
SEYDİKEMER İLÇESİ (MUĞLA) KAYNAK SULARININ ÖZELLİKLERİ
 
Seydikemer İlçesi Kaynak Sularının Özellikleri adlı çalışma yöredeki kaynak sularının oluşumu, fiziksel, kimyasal ve kullanım özelliklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. İlçe sınırları içerisinde yer alan kaynaklar arazi çalışmaları ile yerinde tetkik edilmiş, yapı ile kaynak arasındaki ilişki belirlenmiştir. Daha sonra debisi 10 lt/sn.den fazla olan kaynaklardan 0.5 lt su numuneleri alınmıştır. Alınan su numunelerinin laboratuvar ortamında analizleri yapılarak fiziksel ve kimyasal özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Yöredeki kaynaklar karstik ve karstik alandan boşalan fay kaynağı özelliğindedir. Kaynaklar, ofiolit-kalker kontağından ya da bu kontağın fayla kesildiği sahalarda yer almaktadır. Debileri 10 lt/sn ile 5 m³/sn arasında değişmektedir. Bütün kaynakların suyunun renksiz, kokusuz, tatsız olduğu, sertliklerinin 15-36 FSº, toplam tuz 195-390, kondüktivitenin 260-520, pH 7.00-7.70 arasında değiştiği görülür. Ancak Karasu kaynağı sertliği (36 FSº), kondüktivite (520 mioromesh/cm²), toplam tuzun (390) ve organik madde (1.4 Mg/L) miktarlarının yüksekliği ile diğer kaynaklardan ayrılır. Kaynak sularında kirliliğe neden olan nitrit, nitrat ve fosfat gibi zararlı maddelere rastlanmamıştır. Sonuç olarak Seydikemer İlçesi’ndeki su kaynaklarının Türk İçme Suyu Standartları’na fiziksel ve kimyasal yönden uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak günümüzde Çaltılar, Yayla Zorban, Temelköy-Ceylanköy kaynakları evsel, Karasu Kaynağı tarımsal atıkların tehdidi altında bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seydikemer, Kaynak suları, Fay kaynağı, Karstik kaynak, Kullanım durumu


PROPERTIES OF SPRING WATERS IN SEYDİKEMER (MUĞLA) DISTRICT
 
This study aimed at revealing the physical, chemical properties and the way how spring water is formed in nature in Seydikemer District. The springs exist in the district area was examined through fieldwork, and the relationship between the structure and spring was determined. Later, 0.5 lt. samples were collected from the water sources which have more than 10 lt./sec. flow. The physical and chemical properties of collected samples were analyzed in the laboratory. Water sources in this region had a karstic and karstic fault spring form. Springs of this zone appear in the ophialite- calcerious contact zones or contact zones which were cut by the fault areas. The flow of the springs have been varying between 10lt./sec. and 5m3/sec.. It was seen that all springs were colorless, tasteless, unscented and their values were such as: water hardness 15-36 FS, 195-390 salt in total, conductivity 260-520, pH 7.00-7.70. However, Karacasu spring differs from others because of its higher values as in the following: hardness (36 FSº), conductivity (520 mioromesh/cm²), salt in total (390) and organic material inside (1.4 Mg/L). It was not seen any noxious substance such as: nitrite, nitrate and phosphate. In conclusion, we found that spring waters in Seydikemer were physically and chemically appropriate to Turkish Spring Water Standards. However, Çaltılar, Yayla Zorban, Temelköy-Ceylanköy springs are under the residential waste threat, but Karacasu is agricultural waste threat today.

Keywords: Seydikemer, Spring waters, Fault source, Karstic source, Application state


Detay

İÇERİK