TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 14  Alan: İktisat

Camila Hasanova
Türküstan General-Qubernatorluğunun Yaradılması
 
1867-ci ildə Mərkəzi Asiyanın geniş əraziləri Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olmuşdur. Krijanovskinin etirazlarına baxmayaraq, hökumət qərara aldı ki, Mərkəzi Asiya Orenburq komitəsindən çıxarılsın və yerində Türküstan generl-qubernatorluğu yaradılsın. Birinci general-qubernator general adyutant K.P.Kaufman təyin edildi. Rusiya imperiyasının sahibkarları Mərkəzi Asiyada ticarət əlaqələrini genişləndirməyə böyük maraq göstərirdilər və Türküstanın təbii sərvətlərini mənimsəməyə çalışırdılar.

Anahtar Kelimeler: Türküstan, Asiya, Rusiya, ticarət, təbii sərvətlər


The Turkistan General Governorship
 
Wide territories of the Central Asia have been included to composition of the Russia Empire in 1867. In spite of Kryzhanovskys objection, committee Orenburg of leading to government bodies, he has decided taking back property being in the middle Asia. The first general governor – general adjutant has been appointed K.P.Kaufman. Businessmen of the Russia Empire were continuing to show more great interest in expand of the Asian trade and operation of the Turkistan natural stocks reserves.

Keywords: Turkistan, Asia, Russia, trade, natural stocks


Detay

İÇERİK