TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 13  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Besti Aliyeva
AZERBAYCANDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDE YERİ VE ÖNEMİ
 
Bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler turizm sektöründeki işletmeler ve turistik destinasyonlar için pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden turistik hizmet sunumunda faydalanılması olarak nitelendirilen e-turizm stratejisinin incelendiği bu makale, Azerbaycan’nın turizm sektöründe bilgi teknolojilerini kullanarak uzun vadeli rekabet stratejileri oluşturmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, e-devlet, e-turizm, Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle(BIT), Turizm Potansiyeli, Turizm Etkinlikleri, Turist.


The Place and Importance of Tourism Information and Communication Technologies in Azerbaijan
 
The latest development in the field of information and communication technologies offers new possibilities and provides competitive advantages for tourist agencies and tourist destinations in the areas of marketing, management and promotion new products and services in tourist industry. The aim of the this paper is to examine long-term strategies, and contribute to management practices by building and maintaining competitive advantages of information and communication technologies in Azerbaijan tourist industry, which described in this paper as “e-tourism”.

Keywords: Azerbaijan, e-government, e-tourism, information and communication technology (ICT), tourism activity, tourist


Detay

İÇERİK