TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Dinçer KOÇ
Bir Rus Esirinin (Filipp S. Efremov) Gözüyle Narbuta Bek Devrinde Hokand Hanlığı
 
1774 yılında esir olarak geldiği Bukhara’da yaklaşık dokuz yıl gibi uzun bir süre kalan Filipp S. Efremov’un bizzat görmüş olduğu Hokand Hanlığı ile ilgili verdiği kısa malumatlar tarihi olarak Narbuta Bek devrinin aydınlatılması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Bu cihetle makalemizde F. S. Efremov’unHokand Hanlığı ile ilgili verdiği malumatlar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: F. S. Efremov, Hokand Hanlığı, Narbuta Bek, Türkistan


Kokand Khganate in the Period of Narbuta Bekin the Eyes of a Russian Prisoner (Filipp S. Efremov)
 
The brief information given by Filipp S. Efremov who had been in Bukhara, where he had been a prisoner in Kokand Khanate in 1774 for about nine years, is of historical significance in terms of brightening the period of Narbuta Bek. In the article we are evaluating the information given by F. S. Efremov in the Kokand Khanate.

Keywords: F. S. Efremov, Kokand Khanate, Narbuta Bek, Turkestan


Detay

İÇERİK