TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Nuri KAVAK
XVI. YÜZYILDA KIRIM HANLIĞI’NIN İZLEDİĞİ DIŞ SİYASET
 
Kırım Hanlığı XVI. Yüzyıl boyunca gerek tabi olduğu Osmanlı Devleti’ne karşı gerekse de çevresinde var olan diğer devletlere karşı konumunu ve gücünü korumak amacıyla sürekli mücadele vermekte idi. Nitekim konunun boyutları bu anlamda çok karmaşık olduğu gibi birden fazla cephede yürütülecek akıllı bir politikayı zaruri hale getirmekte idi. XV. yüzyılda Kırım Hanlığı ve hanları Osmanlı Devleti, Rusya, Lehistan ve zaman zaman da Kazaklarla dış ilişkiler yürütmüşlerdir. Osmanlı Devleti’ne karşı tabiiyetin sınırlarını çizmekte zorlanmışlardır. Eskiden olduğu üzere bağımsız olabilme yolunda konumlarını güçlendirmeye çalışmışlardır. Rusya ile münasebetlerde ise Altın Orda’nın mirası üzerinde çetin bir mücadele vermişlerdir. Diğer yandan Lehistan Devleti’nin Ukrayna topraklarına sarkması üzerine Ukrayna sahasında karşı karşıya gelmişlerdir. XVI. Yüzyılda Ukrayna’nın sahipleri Kazaklar henüz siyasi anlamda bağımsız hareket edebilecek bir konumda olamamalarına rağmen gerek Rusya’nın gerekse de Lehistan’ın kışkırtmaları sonucu Kırım Hanlığı ile karşı karşıya gelmişlerdir. Çalışmamız ile Kırım Hanlığı’nın ve hanlarının XVI. Yüzyılda yürüttüğü dış politikayı birbirinden farklı saha ve siyasi unsurlarla geliştirdikleri ilişkileri ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kırım Hanlığı, Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı, Rusya, Kazak, Lehistan


The Foreign Policy of the Crimean Khanate in 16th Century
 
The Crimean Khanate was in constant struggle in order to keep its position both against other neighbouring countries and the Ottoman Empire, on which it depended. Thus, given these aspects of the subject were very complex, it required a wise foreign policy to be executed on various fronts. During 15th century, the Crimean Khanate and its rulers had their foreign relations with the Ottoman Empire, Russia, Poland and Kazakhs at times. They experienced difficulties the degree of the dependence on the Ottoman Empire. As in the case of previous periods, they tried to strengthen their autonomous position during this semi-independent period. Inherited with the Golden Horde they had tough relations with Russia. They were confronted with Poland as it spilled over Ukrainian territory. Moreover, even though Kazakhs, the rulers of Ukraine, had not been incapable of acting independently yet, as a result of being provoked by Russia and Poland, they were confronted with the Crimean Khanate. This study seeks to uncover the foreign affairs of the Crimean Khanate and its rulers with different elements in various fields.

Keywords: Crimean Khanate, Ottoman Empire, Russia, Kazakhs, Poland


Detay

İÇERİK